Bilgi Güvenliği

BİLGİ GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

• Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
• Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
• Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
• Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
• Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
• Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
• İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
• Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.